Vi bruker cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Gjennom å bruke vår nettside bekrefter du at du godtar våre cookies i henhold til vår Cookie Policy.
Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Denne avtalen gjelder i forholdet mellom deg som bruker av dette nettstedet og HealthTrader Ltd t/a www.healthtrader.com, eieren (e) av dette nettstedet. Din avtale om å overholde og være bundet av disse vilkårene anses å skje ved første gang du bruker nettstedet. Hvis du ikke ønsker å bli bundet av disse vilkårene, bør du avslutte umiddelbart.

1. Definisjoner og tolkning

I denne avtalen skal følgende begreper ha følgende betydning:

"Innhold" betyr enhver tekst, grafikk, bilder, lyd, video, programvare, datasamlinger og enhver form for informasjon som kan lagres i en datamaskin som vises på eller er en del av dette nettstedet;
"HealthTrader" HeathTrader Ltd er registert i England og Wales under registeringsnummer 08698590 t/a www.healthtrader.com og adressen er: 106 Lower Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR06AD
"Service" betyr samlet av alle elektroniske innretninger, verktøy, tjenester eller informasjon som HealthTrader gjør tilgjengelig gjennom nettstedet nå eller i fremtiden;
"System" betyr enhver nettbasert kommunikasjon som HealthTrader gjør tilgjengelig gjennom nettstedet nå eller i fremtiden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, web-basert e-post, oppslagstavler, live-chat fasiliteter og e-post lenker;
"Bruker" betyr en tredjepart som har tilgang til nettstedet, men er ikke ansatt av HealthTrader; og
"Nettsted" betyr at nettstedet som du bruker for øyeblikket (www.healthtrader.com) og eventuelle andre domener av dette nettstedet med mindre de andre har sine egne vilkår og betingelser.

2. Intellectual property

2.1 Alt innhold på nettstedet, med mindre lastet opp av brukere, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, videoklipp, datakompilasjoner, sideoppsett, underliggende kode og programvare eies av HealthTrader eller lisensiert til HealthTrader, våre samarbeidspartnere, annonsører, tilknyttede selskaper eller andre relevante tredjeparter. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet bekrefter du at slikt materiale er beskyttet av intellectual property og andre relevante lover i Storbritannia og internasjonalt.
2.2 Med forbehold om pkt. 2.3 kan du ikke reprodusere, kopiere, distribuere, lagre eller på annen måte gjenbruke materiale fra nettstedet med mindre annet er angitt på nettsiden eller mindre gitt skriftlig tillatelse til HealthTrader.
2.2 2.3 Materiale fra nettstedet kan gjenbrukes uten skriftlig tillatelse der noen av unntakene som er beskrevet i kapittel III av Copyright and Patents Act 1988 gjelder.

3. Lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder, med mindre uttrykkelig angitt, er disse nettstedene ikke kontrollert av HealthTrader eller av våre partnere. Vi tar ikke ansvar for innholdet på disse nettstedene, og tar forbehold om eventuelle og alle former for tap eller skade som følge av bruk av dem. Inkludert lenker til et annet nettsted på dette nettstedet innebærer ikke noen godkjennelse av nettstedene selv eller av de som har kontroll over dem.

4. Lenker til dette nettstedet

Alle linker til dette nettstedet krever tillatelse fra HealthTrader. Vårt nettsted må ikke være innrammet på noe annet nettside. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tillatelsen til å linke til vår hjemmeside uten varsel.

For å finne ut mer kan du kontakte oss via e-post på support@healthtrader.com.

5. Virus & hacking

5.1 Du må ikke misbruke denne nettsiden ved bevisst, som å introdusere virus, trojanere, ormer eller annet materiale som er skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til dette nettstedet, serveren som denne nettsiden er lagret eller hvilken som helst server, datamaskin eller database knyttet til dette nettstedet. Du må ikke bruke et denial-of-service angrep eller et distribuert denial-of service på vår hjemmeside.
5.2 Et brudd på disse bestemmelsene utgjør en straffbar handling under Computer Misuse Act 1990. Alle brudd vil bli rapportert til de berørte med full offentliggjøring av alle aspekter som er relevante for brudd, inkludert, men ikke begrenset til din identitet myndigheter. Ved et slikt brudd, vil din rett til å bruke vårt nettsted opphøre umiddelbart.
5.3 HealthTrader påtar ikke ansvar for eventuelle tap eller skader forårsaket av et denial of-service attack, virus eller annet teknologisk ødeleggende materiale som kan infisere datamaskinen, dataprogrammer, data eller annet beskyttet materiale på grunn av din bruk av dette nettstedet, eller som et resultat for å laste ned materiale som er lagt på den, eller på hvilken som helst nettside knyttet til det.

6. Personvern

Bruk av nettstedet er også underlagt av våre retningslinjer for personvern, i forhold til disse vilkårene og betingelsene med denne henvisningen. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til behandling av din informasjon og garanterer at informasjonen er nøyaktig og sannferdig. For å se retningslinjene, kan du klikke på linken ovenfor.

7. Forbehold

7.1 HealthTrader gir ingen garantier eller garanti på at nettstedet vil tilfredsstille dine krav, at det vil være av tilfredsstillende kvalitet, at det vil være egnet til et bestemt formål, at det ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter, at det vil være kompatibel med alle systemer, at det vil være trygt, og at all informasjon som blir gitt vil være nøyaktig. Vi gjør ingen garanti for noen konkrete resultater fra bruk av vår service.
7.2 Ingen del av dette nettstedet er ment å utgjøre råd og innholdet av dette nettstedet skal ikke brukes som grunnlag når du gjør noen beslutninger eller handlinger.
7.3 HealthTrader bruker rimelige anstrengelser for å sikre at nettstedet er sikker og fri for feil, virus og annen malware, alle våre brukere rådes til å ta ansvar for sin egen sikkerhet, deres personlige opplysninger og datamaskiner.

8. Tilgang, tilgjengelighet av nettstedet og modifikasjoner

8.1 Tjenesten leveres "som den er" og på en "som tilgjengelig" basis. Vi gir ingen garantier om at tjenesten vil være fri for mangel og/eller feil. I den grad det er tillatt etter loven gir vi ingen garantier (direkte eller indirekte) av egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet av informasjon, kompatibilitet og tilfredsstillende kvaliteten.
8.2 HealthTrader påtar seg ikke ansvar for eventuelle avbrudd eller manglende tilgjengelighet av nettstedet som følge av eksterne årsaker, inkludert, ISP utstyrsfeil, host utstyrsfeil, kommunikasjonsnettverksfeil, strømbrudd, naturlige hendelser, krigshandlinger eller juridiske begrensninger og sensur.
8.3 HealthTrader forbeholder seg retten til å endre, suspendere eller avslutte enhver del (eller hele) nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, de produkter og/eller tjenester som er tilgjengelige. Disse vilkårene skal fortsatt gjelde for noen modifisert versjon av nettstedet, med mindre det er uttrykkelig angitt.
8.4 Hvis du er utstyrt med, eller en gitt muligheten til å velge din egen unike brukeridentifikasjonskode, passord eller noen annen del av informasjon som en del av våre sikkerhetsrutiner, må du behandle slik informasjon som konfidensiell, og må ikke vise den til en tredje partiet. Vi har rett til å deaktivere noen brukeridentifikasjonskode eller passord, enten valgt av deg eller tildelt av oss, når som helst, hvis du er i vår mening har du ikke klarte å overholde noen av bestemmelsene i disse vilkårene.

9. Ansvarsbegrensning

9.1 I den grad det er tillatt ved lov, HealthTrader, tilknyttede selskaper og nærstående tredjepart påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade, påregnelig eller på annen måte, herunder eventuelle indirekte, følge spesielle eller typiske skader som oppstår ved bruk av nettstedet eller all informasjon som finnes der. Brukere bør være klar over at de bruker nettstedet og innholdet på egen risiko.
9.2

For å unngå tvil, skal HealthTrader ikke være ansvarlig inkludert uaktsomhet eller brudd på lovbestemt plikt, eller feilaktig fremstilling eller på annen måte for;

  • Tap av fortjeneste
  • Tap av virksomheten
  • Tap eller rovdrift av villighet
  • Tap av varer
  • Tap av kontrakt
  • Tap av brukere
  • Tap av eller skade på data eller informasjon
  • Eventuelle spesielle, indirekte, påfølgende eller økonomisk tap, kostnader, skader, kostnader eller utgifter.
9.3 Ingenting i disse vilkårene og betingelsene utelukker eller begrenser HealthTrader ansvar for dødsfall eller personskade som følge av uaktsomhet eller bedrageri av HealthTrader.
9.4 Alle anstrengelser er gjort for å sikre at disse vilkårene følger med de relevante bestemmelsene i Unfair Contract Terms Act 1977. I tilfeller der noen av disse vilkårene blir funnet å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke kan håndheves, er at begrepet å bli ansett kuttet fra disse vilkårene, og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende vilkår.

10. Ingen waiver

I tilfeller der vilkårene unnlater å utøve en rettighet eller rettsmiddel som er gitt her, dette skal ikke tolkes som et avkall på denne retten eller rettsmiddel.

11. Tidligere vilkår og betingelser

I tilfelle av konflikter mellom disse vilkårene og eventuelle tidligere versjoner av disse, skal bestemmelsene i disse vilkårene gjelde, med mindre det er uttrykkelig angitt.

12. Tredjeparts rettigheter

Ingen av disse vilkårene skal gi noen rettigheter ved noen tredjepart. Avtalen opprettet av disse vilkårene er mellom deg og HealthTrader.

13. Kommunikasjon

13.1 Alle merknader/kommunikasjon skal sendes til oss enten per post (se adresse ovenfor) eller ved e-post til support@healthtrader.com. Slikt varsel skal anses som mottatt 3 dager etter sendt, dersom sendes med A-post. E-posten vil blir mottatt på en virkedag, og på neste virkedag dersom sendt på en helg eller helligdag.
13.2 HealthTrader kan av og til sende deg informasjon om våre produkter og/eller tjenester. Hvis du ikke ønsker å motta slik informasjon, vennligst se skjemaet vedlagt.

14. General Data Protection Regulation (GDPR)

HealthTrader behandler all informasjon mottatt i samsvar med GDPR og i henhold til personvernreglene.

15. Lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene og forholdet mellom deg og HealthTrader, skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales. HealthTrader og du samtykker seg etter lov og jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.