Aby zapewnić lepszą obsługę, używamy plików cookies. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityka cookies.
Polityka prywatności i Cookie

Polityka prywatności i Cookie

Niniejsza polityka prywatności i cookie ma zastosowanie między użytkownikami tej strony internetowej i firmą HealthTrader Ltd, działająca pod nazwą www.healthtrader.com - właścicielem i dostawcą tej witryny internetowej. Polityka ta odnosi się do wykorzystywania wszelkich zebranych przez nas danych w związku z Twoim korzystaniem z tej witryny oraz jej usług i/lub systemów.

1. Definicje oraz interpetacja

W tej polityce następujące terminy mają następujące znaczenie:

"Konto" oznacza łącznie informacje osobiste, informacje o płatnościach i świadczenia używane przez użytkowników, aby uzyskać dostęp do materiału i/lub systemu komunikacji na stronie internetowej;
"Zawartość" oznacza dowolny tekst, grafikę, obraz, plik audio, plik wideo, oprogramowanie, kompilację danych i/lub wszelkie inne formy informacji, które mogą być przechowywane w komputerze, w których pojawi się lub które stanowią część tej witryny internetowej;
"Cookie" oznacza mały plik tekstowy umieszczony na komputerze przez HealthTrader podczas odwiedzania niektórych segmentów tej witryny. Pliki te pozwalają nam zidentyfikować powtarzające się wizyty i analizować ich zachowania i przyzwyczajenia przy korzystaniu z tej witryny. Wszędzie gdzie pojawią się narzędzie e-commerce, pliki cookie mogą być wykorzystywane do przechowywania danych. Szczegóły zawarte są w klauzuli 10 tej polityki;
"Dane" oznacza łącznie wszystkie informacje, które zostaną przesłane do witryny sieci Web. To obejmuje, ale nie ograniczając się do konta oraz informacji przekazywanych przy użyciu jednej z naszych usług lub systemów;
"Usługi" oznacza wspólnie wszelkie udogodnienia online, narzędzia, usługi lub informacje, które HealthTrader udostępnia za pośrednictwem witryny sieci Web, obecnie lub w przyszłości;
"System" oznacza każdą infrastrukturę komunikacji online, udostępnianej przez HealthTrader za pośrednictwem witryny sieci Web, obecnie lub w przyszłości. To obejmuje, ale nie jest ograniczone do poczty elektronicznej wewnątrz witryny, forów dyskusyjnych, czata na żywo i linków e-mail;
"Użytkownik" / "Użytkownicy" oznacza jakąkolwiek stronę trzecią, która uzyskuje dostęp do witryny sieci Web i nie jest zatrudniona przez HealthTrader i działa w ramach ich zatrudnienia;
"Witryna sieci Web" oznacza niniejszą stronę internetową (www.healthtrader.com) i wszelkie sub-domeny, chyba że wyraźnie je wyłączono na podstawie ich własnych warunków.

2. Gromadzone dane

Gromadzone i bez ograniczeń mogą być jakiekolwiek poniższe dane:

2.1 imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, stanowisko, zawód;
2.2 dane kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów;
2.3 informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania;
2.4 adres IP (zapisywane automatycznie);
2.5 typ przeglądarki sieci Web i wersja (zapisywane automatycznie);
2.6 system operacyjny (zapisywane automatycznie);
2.7 listę adresów URL zaczynając od witryny przekierowującej, aktywność na tej stronie i po opuszczeniu (zapisywane automatycznie);
2.8 informacje plików cookie (patrz klauzula 10 poniżej).

3. Wykorzystanie danych

3.1 Wszelkie przesłane dane osobowe będą przechowywane przez HealthTrader na okres Twojego korzystania z usług i systemów tej witryny internetowej. Dane, które użytkownik może przesyłać za pośrednictwem któregokolwiek z systemów komunikacji mogą być przechowywane na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3.2 Chyba, że prawo zezwala lub zobowiązuje nas do, i z zastrzeżeniem klauzuli 4, dane nie będą ujawniane osobom trzecim. Nie dotyczy to naszych afiliatów lub innych firm należących do naszej grupy.
3.3 Wszystkie dane osobowe są bezpiecznie przechowywane zgodnie z zasadami Data Protection Act 1998 i zarejestrowane w Information Commissioners Office (ICO) pod numerem rejestrowym ZA063336. Dalsze informacje na temat naszych procedur bezpieczeństwa dostępne są w klauzuli 9 poniżej.
3.4 Wszystkie lub niektóre z powyższych danych mogą być przez nas wymagane, aby zapewnić naszym afiliatom możliwie najlepsze usługi oraz funkcjonalność korzystania z naszej strony internetowej. W szczególności dane mogą być wykorzystywane przez nas do następujących celów:
3.4.1 wewnętrzne ewidencjonowanie;
3.4.2 poprawa naszych produktów/usług i rozpoznanie Twoich preferencji;
3.4.3 przesyłania pocztą elektroniczną materiałów promocyjnych, które mogą być dla Ciebie interesujące;
3.4.4 kontakt dla badań rynkowych, które mogą być wykonane za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty. Takie informacje mogą być wykorzystywane do dostosowania lub aktualizacji witryny sieci Web.
3.4.5 HealthTrader prowadzi sieć marketingu afiliacyjnego, która umożliwia internetowym wydawcom wyświetlanie reklam dla sprzedawców online (reklamodawców). Wyświetlane reklamy zawierają linki do stron internetowych sprzedawców. Dzięki temu wizytor klika na reklamy i zostaje przekierowany na stronę sprzedawcy za pośrednictwem jednego z naszych serwerów sieci web. Wydawcy otrzymują prowizję od sprzedaży wygenerowaną przez reklamy, które są wyświetlane. HealthTrader następnie oblicza prowizje identyfikując, którzy wydawcy wygenerowali sprzedaż dla których sprzedawców z naszej sieci. Do tego celu wykorzystujemy pliki cookie, które zapisują te informacje za każdym razem, gdy osoba odwiedzająca witrynę wydawcy kliknie na link do witryny sprzedawcy.
3.4.6 Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to konieczne aby spełnić wszelkie wymogi prawne. Możesz poprosić o usunięcie lub aktualizację danych, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych w punkcie 12.

4. Witryny internetowe osób trzecich i usługi

HealthTrader może wykorzystywać usługi innych stron. Usługi te mogą obejmować, ale nie ograniczają się do obsługi płatności, dostawy zakupionych przedmiotów, narzędzi internetowe związanych z przeglądarkami sieci www, reklamy i marketingu. Dostawcy takich usług nie mają dostępu do pewnych danych osobowych dostarczonych przez użytkowników tej strony. Dane używane przez takie strony służą tylko do wykonywania usług, które HealthTrader od nich wymaga. Zabronione jest wykorzystywanie danych w jakichkolwiek innych celach. Ponadto wszelkie dane przetwarzane przez strony trzecie muszą być przetwarzane zgodnie z warunkami tej polityki i zgodnie z Data Protection Act 1998.

Witryna HealthTrader może zawierać (bez ograniczenia) linki do i od naszych partnerskich sieci reklamodawców, afiliatów i reklamodawców itp. Jeśli klikniesz na link do którejkolwiek z wymienionych stron www, informujemy, że mają one swoje własne zasady polityki prywatności i warunki użytkowania. HealthTrader nie przyjmuje odpowiedzialności za warunki i polityki prywatności tych witryn. Zalecane jest zapoznanie się z pełnymi warunkami i zasadami użytkowani tych witryn przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych.

5. Zmiana własności firmy i kierownictwa

5.1 HealthTrader może rozszerzyć lub ograniczyć swoją działalność, może dotyczyć to sprzedaży niektórych produktów lub przekazanie kierownictwa nad niektórymi działami strony osobom trzecim. Podane przez użytkowników dane mogą być przenoszone wraz z tym podziałem i nowy właściciel lub organ kierowniczy będą stosować się do warunków tej polityki. Dopuszczone zostanie użycie danych dla celów, dla których zostały one dostarczone przez użytkownika.
5.2 W przypadku gdy dojdzie do przekazania danych użytkownika w sposób powyższy, skontaktujemy się z Tobą i zostaniesz uprzednio poinformowany o zaistniałych zmianach. Podczas kontaktu będziesz miał możliwość wyboru usunięcia lub zablokowania danych przed przetwarzaniem przez nowego właściciela lub administratora.

6. Kontrola dostępu do danych

6.1 Wszędzie gdzie wymagane jest podanie prywatnych danych, użytkownicy mają możliwość ograniczenia wykorzystywania tych danych. Może to obejmować następujące instancje:
6.1.1 wykorzystanie danych do celów marketingu bezpośredniego;
6.1.2 udostępnianie danych stronom trzecim.

7. Prawo do nieudzielania informacji

7.1 Użytkownicy mają dostęp do niektórych obszarów tej witryny bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże, aby korzystać ze wszystkich usług i systemów dostępnych na witrynie wymagane może być podanie danych lub informacji o koncie użytkownika.
7.2 Możesz ograniczyć korzystanie z plików cookie w Twojej przeglądarce sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji zobacz klauzulę 10 poniżej.
7.3 Masz prawo do zażądania od nas nieprzetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. Zwykle, przed rozpoczęciem zbierania danych, informujemy o zamiarze wykorzystywania danych do powyższych celów lub o zamiarze ujawnienia danych stronom trzecim do powyższych celów. Możesz skorzystać z tego prawa, aby zapobiec przetwarzaniu swoich danych w powyższy sposób poprzez zaznaczenie pola na formularzu, używanego do zbierania danych. W tym celu możesz również skontaktować się z nami bezpośrednio, szczegóły określone są w klauzuli 12 poniżej.

8. Dostęp do własnych danych

8.1 Masz dostęp do swojego konta w dowolnym czasie, aby przejrzeć lub zmienić dane. Potrzeba zmiany lub aktualizacji danych może zaistnieć, gdy zmieni się Twoja sytuacja. Dane dodatkowe, takie jak Twoje preferencje dotyczące marketingu, mogą być również przechowywane na koncie użytkownika i w każdej chwili mogą być zmienione.
8.2 Masz prawo poprosić o kopię swoich danych osobowych za niewielką dopłatą.

9. Zabezpieczenie

Bezpieczeństwo danych

jest jednym z priorytetów platformy HealthTrader. Wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne, które gwarantują bezpieczeństwo danych zebranych online.

10. Pliki cookie

10.1 HealthTrader może umieścić pliki cookie na Twoim komputerze. Cookie te są wyszczególnione w załącznik nr 1, cookie innych firm są wyszczególnione w załączniku nr 2. Wszystkie wypisane w tych załącznikach pliki cookie używane są zgodnie z Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, uwzględniając poprawkę Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011. Pliki cookie wykorzystywane przez HealthTrader są starannie dobrane pod względem ułatwiania poszczególnych funkcji serwisu i witryny sieci Web. Pliki cookies są wykorzystywane również do celów analitycznych, śledzą one poruszanie się i aktywność na naszej witrynie. Są zaprojektowane tak, aby umożliwiały nam lepsze zrozumienie naszych użytkowników i w rezultacie poprawę usług naszej platformy.
10.2 Przed umieszczeniem plików cookie pojawi się komunikat z prośbą o zgodę na tą akcją. Pamiętaj, że pliki cookie nie zagrażają Twojej prywatności w jakikolwiek sposób i żadne dane osobowe nie są przez nie zbierane. Udzielając zgody na nasze pliki cookie pomagasz nam w dostarczyć Tobie możliwie najlepszej funkcjonalności naszej platformy. Jeśli nie wyrazisz zgody, niektóre funkcje witryny sieci Web mogą nie działać w pełni lub według ich przeznaczenia.
10.3 Niektóre funkcje witryny sieci Web są zależne od plików cookie dla ich pełnej funkcjonalności i są uznawane, zgodnie z prawem, za bezwzględnie konieczne. Pliki te są szczegółowo wypisane w załączniku 1A. Nie będziesz poproszony o wyrażenie zgody na nie, jednak możesz wyłączyć ich obsługę za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki www, jak określono w pkt 10.4.
10.4 Obsługa plików cookie może zostać włączona lub wyłączona w Twojej przeglądarce sieci web. Domyślnie Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie, jednak w dowolnym momencie można to zmienić. Więcej informacji uzyskasz pod zakładką Pomoc w menu swojej przeglądarki. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może wiązać się z zablokowaniem pewnych usług dostępnych na naszej witrynie.
10.5 Pliki cookie można usunąć z przeglądarki w każdym momencie, może to jednak spowodować utratę wszelkich informacji, które odpowiadają za szybszy dostęp do stron naszej witryny.
10.6 Witryna korzysta również z plików cookie stron trzecich, wypisanych w załączniku nr 2 i do celów opisanych w tym samym załączniku. Pliki te nie są integralną częścią usług świadczonych przez witrynę i mogą zostać zablokowane w ustawieniach prywatności przeglądarki internetowej lub poprzez niewyrażenie zgody w komunikacie, szczegółowo opisanym w pkt 10.2.
10.7 Zalecane jest, aby zawsze korzystać z najnowszej wersji przeglądarki internetowej oraz wskazówek dostarczonych przez producenta przeglądarki odnośnie dostosowania ustawień prywatności, w przypadku wątpliwości.

11. Zmiany w tej polityce

HealthTrader zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej polityce prywatności, jeżeli zostaną przez nas uznane za konieczne lub będą wymagane przez prawo. Wszelkie zmiany zostaną natychmiastowo opublikowane na witrynie i uważa się je za zaakceptowane przez użytkownika przy pierwszej wizycie na witrynie po zmianach.

12. Kontakt

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat tej polityki lub masz jakiekolwiek pytania, prosimy kierować je do info@healthtrader.com, zawsze staramy się odpowiadać na maile w ciągu 2-5 dni roboczych.


Załącznik 1: Pliki cookie

Nazwa cookie Celem
HTC_AFF HealthTrader partnerski śledzenia, można określić identyfikator partnera.
HTC_REAF HealthTrader partnerski śledzenia, można określić identyfikator zasobu.
HT_VID HealthTrader partnerski śledzenia, używana do określenia identyfikatora gościem.
HTC_TID HealthTrader partnerski śledzenia, używana do określenia ostatni kliknij identyfikator źródła.
HTC_CID HealthTrader partnerski śledzenia, używana do określenia identyfikatora kampanii sub.
HTC_GID HealthTrader partnerski śledzenia, wykorzystywane do określenia identyfikatora grupy.

Załącznik 1A: niezbędne pliki cookie

Nazwa cookie Celem
PHPSESSID Użyte na stronie istotne funkcje.

Załącznik 2: trzeci-strona umowy ciasteczka

Utwory
Nazwa cookie Nazwa dostawcy Celem
__ar_v4 Adroll AdRoll retargeting cookies. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź Adroll prywatności strony.
__lc.visitor_id Czat na żywoużytkowników na stronie, co pozwala na lepszą obsługę. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronie Live Chat prywatności.
_ga Google Używany do zbierania informacji dotyczących interakcji użytkowników z naszej strony.