Vi använder cookies på vår webbplats för att erbjuda en bättre service och säkerhet. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies som innefattas av vår cookiepolicy
Sekretess och cookies-policy

Sekretess och cookies-policy

Denna policy gäller mellan dig som användare av denna webbplats och HealthTrader Ltd t / a www.healthtrader.com som är ägare och leverantör av denna webbplats. Denna policy gäller för all vår användning av data som samlas in av oss i samband med din användning av webbplatsen och tjänsterna eller system däri.

1. definitioner och tolkning

I denna policy följande termer skall ha följande betydelse:

"Konto" : Innebär personlig information, betalningsinformation och referenser som används av användare för att få tillgång till material och/eller kommunikationssystem på webbsidan;
"Innehåll" innebär all text, grafik, bilder, ljud, video, programvara, datakompileringar och annan form av information som kan lagras i en dator och som visas på eller utgör en del av denna webbplats;
"Cookie" innebär en liten textfil som placeras på din dator av HealthTrader när du besöker vissa delar av denna webbplats. Detta tillåter oss att identifiera återkommande besökare och att analysera deras surfvanor inom webbplatsen. Där möjlighet till e-handel finns, kan cookies användas för att lagra dina uppgifter. Ytterligare detaljer finns i punkt 10 av denna policy;
"Data" : Innebär all information som du skickar till webbplatsen . Detta inkluderar, men är inte begränsat till , konto-uppgifter och information som använts på någon av våra tjänster eller något av våra system;
"Service" : Innebär alla online-hjälpmedel , verktyg , tjänster eller information som HealthTrader tillgängliggör via webbsidan nu eller i framtiden;
"System" : någon online kommunikationsinfrastruktur som HealthTrader gör tillgängliga via webbplatsen antingen nu eller i framtiden. Detta inkluderar, men begränsas inte till, webbaserad e-post, anslagstavlor, chatt-verktyg och e-postlänkar;
"Användare" / "Användare" Innebär tredje part som ansluter till webbplatsen och inte är anställd av HealthTrader samt agerar i följd med sin anställning, och
"Webbplats" innebär den webbplats som du använder (www.healthtrader.com) och eventuella underdomäner om dessa inte uttryckligen undantas av sina egna villkor.

2. Insamlad data

Utan begränsning, kan följande data samlas in:

2.1 Namn, födelsedatum, jobb-titel, och yrke;
2.2 Kontaktinformation som e-mail adresser och telefon-nummer;
2.3 Demografisk information som till exempel postkod och intressen;
2.4 IP address (samlas in automatiskt);
2.5 Typ av internetbrowser och version (samlas in automatiskt);
2.6 Operativsystem (samlas in automatiskt);
2.7 En lista över URLs som startar med den referrerande sidan, din aktivitet på sidan, och sidan som du avslutar på (samlas in automatiskt.); och
2.8 Cookie information (Se klasul 10 nedanför).

3. Vår användning av data

3.1 Alla personuppgifter som du skickar kommer att behållas av HealthTrader så länge du använder tjänster och system som tillhandahålls på webbplatsen. Data som du lämnra genom kommunikationssystem som vi tillhandahåller får bevaras under en längre period: upp till 6 månader.
3.2 Om inte vi är skyldiga eller tillåtna enligt lag att göra detta, och beroende av klausul 4, så kommer er data inte att lämnas ut till tredje part. Detta inkluderar inte våra dotterbolag och/eller andra företag inom vår företagsgrupp.
3.3 Alla personliga data är lagrade enligt principerna fastslagna i "Data Protection Act 1998"" och registrerade med Information Commissioners Office (ICO) under registreringsnumber ZA063336. För ytterligare upplysningar om våra säkerhetsrutiner, se punkt 9 nedan.
3.4 Någon eller alla av ovanstående Data kan krävas av oss från tid till annan för att ge dig bästa möjliga service och erfarenhet när du använder vår webbplats. Specifikt, kan data användas av oss för följande skäl:
3.4.1 Interna register;
3.4.2 Förbättring av våra produkter/tjänster och erkännande av dina preferenser;
3.4.3 överföring via e-post av PR-material som kan vara av intresse för er.
3.4.4 Kontakt för marknadsundersökningar eller annat undersökningssyfte som kan göras med hjälp av e-post, telefon, fax eller post. Sådan information kan användas för att anpassa eller uppdatera webbsidan
3.4.5 HealthTrader driver ett affiliate marknadsföringsnätverk, vilket tillåter webbside-publicister att visa marknadsföring för internet-återförsäljare. Den marknadsföring som visas innehåller en länk till återförsäljarens hemsida. Detta ger besökare möjligheten till att klicka på reklamen, och bli skickade till återförsäljarens hemsida via en av våra webbservrar. Publicister får provision baserat på den försäljning som genereras av den marknadsföring de visar. HealthTrader kalkylerar sedan provisionen som har förtjänats genom att samla in och spara vilka webbside-publicister som har genererat försäljning till vilka återförsäljare. För att kunna göra detta använder vi cookies så att vi kan samla in och spara när en besökare på en publicist-sida klickar på länken till återförsäljaren.
3.4.6 Vi kommer endast att behålla din information så länge som det är nödvändigt i linje med de anledningar som vi samlade in den från dig och för att upprätthålla alla lagliga krav. Du kan begära att få informationen raderad eller uppdaterad genom att avända kontaktdetaljerna i sektion 12.

4. Tredje parters webbplatser och tjänster

HealthTrader kan, från tid till annan, anlita andra parter för att hantera tjänster som kan inkludera, men inte är begränsade till, betalningshantering, leverans av köpta varor, sökmotorsmöjligheter, reklam och marknadsföring. Leverantörerna av dessa tjänster har inte tillgång till vissa personuppgifter som användare givit till denna webbplats . Alla data som används av sådana parter används endast i den omfattning som krävs för dem att utföra de tjänster som HealthTrader förfrågar. All användning för andra ändamål är strängt förbjudet. Dessutom måste alla data som hanteras av tredje part behandlas enligt villkoren i denna policy och i enlighet med Data Protection Act 1998.

Healthtraders webbplats kan innehålla länkar till och från webbplatserna för våra (utan begränsning) partnernätverk, annonsörer, affiliates etc. Om du klickar på en länk till på någon av dessa webbplatser rekommenderas du veta om att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicy och användarvillkor. HealthTrader accepterar inte ansvar för dessa regler eller för någon personlig information som de kan samla in på ditt besök. Du rekommenderas att bekanta dig själv med deras policy innan du skickar in någon personlig information.

5. Förändringar av företagens ägande och kontroll

5.1 HealthTrader kan, från tid till tid, expandera eller minska sin verksamhet och detta kan innebära försäljning av vissa divisioner eller överföring av kontroll över vissa divisioner till andra parter. Uppgifter från användarna, där det är relevant att dessa vid uppdelning överförs vidare, görs som en del av den nya uppdelningen och/eller den nya ägarsituationen och/eller till en nyligen kontrollerad part, enligt villkoren i denna policy, tillåtelsen till att använda uppgifterna för de ändamål för vilka de tillhandahölls av er.
5.2 I händelse av att alla de uppgifter som lämnats av användare överförs på ett sådant sätt, kommer du att kontaktas i förväg och informeras om ändringarna. Du kommer bli kontaktad och ges möjligheten till att ha dina data raderade eller undanhålla från den nya ägaren eller den nya kontrollerande parten.

6. Kontrollerad åtkomst till dina data

6.1 Där du är skyldig att lämna uppgifter, kommer du att få alternativ för att begränsa vår användning av dessa data. Detta kan omfatta följande:
6.1.1 användning av uppgifter för direkt marknadsföring; och
6.1.2 dela data med tredje parter.

7. Din rätt att undanhålla information

7.1 an få tillgång till vissa delar av webbplatsen utan att lämna några uppgifter alls. Men för att använda alla tjänster och system som finns på webbplatsen kan du bli skyldig att lämna kontoinformation eller andra data.
7.2 Du kan begränsa din webbläsares användning av cookies. För mer information se punkt 10 nedan.
7.3 Du har rätt att begära att vi inte behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi informerar vanligtvis (före vi samlar data) om vi tänker använda dina data för sådana ändamål eller om vi avser att lämna ut dina uppgifter till någon tredje part för sådana ändamål. Du kan utöva din rätt att hindra en sådan behandling genom att använda boxarna i de formulär vi använder oss av för att samla in data. Du kan också kontakta oss direkt genom att använda uppgifterna i avsnitt 12 nedan.

8. Åtkomst till dina egna data

8.1 Du kan komma åt ditt konto när som helst för att visa eller ändra data. Kom ihåg att du kan behöva ändra eller uppdatera dina uppgifter om din situation förändras. Ytterligare uppgifter om reklaminställningar kan också lagras och du kan ändra dessa närsomhelst.
8.2 Du har rätt att be om en kopia av dina personuppgifter, men för detta tar vi en liten avgift.

9. Säkerhet

Datasäkerhet är av stor betydelse för HealthTrader och för att skydda dina data har vi satt i plats lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra data som samlas in online.

10. Cookies

10.1 HealthTrader får lämna och få tillgång till cookies på din dator. Cookies från första part som kan placeras på datorn är detaljerade i Schema 1 och tredjeparts-cookies som kan placeras på datorn är detaljerade i Schema 2. Alla cookies som används av webbplatsen används enligt bestämmelserna "Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003" i versionen fastställd av "Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011". HealthTrader har noggrant valt dessa cookies och använder dem för att underlätta vissa funktioner på webbplatsen. Vi använder också cookies för analys. Dessa cookies spårar dina rörelser och aktiviteter på webbplatsen och är utformade för att ge oss en bättre förståelse av våra användare, vilket gör det möjligt för oss att förbättra webbplatsen och våra tjänster.
10.2 Före vi ställer in några cookies, kommer du att presenteras med en cookie-prompt som frågar efter ditt samtycke till att ställa in cookies, för undvikande tvivel om att cookies från webbplatsen inte äventyrar din integritet på något sätt och inga personliga uppgifter samlas in. Genom att ge ditt medgivande till inställningen för våra cookies ger du oss möjligheten att ge er den bästa möjliga upplevelse och service till dig via vår webbplats. Om du inte vill ge ditt medgivande till inställande av cookies, så kommer vissa funktioner på webbplatsen inte fungera överhuvudtaget och andra delar ha problem.
10.3 Vissa funktioner på webbplatsen är beroende av cookies för att fungera och anses, inom lagen, vara absolut nödvändigt. Dessa cookies är detaljerade i Schema 1A. Du kommer inte att uppmanas godkänna placering av dessa Cookies men du kan fortfarande inaktivera cookies via din webbläsares inställningar, som anges i sub-klasul 10.4.
10.4 Du kan välja att aktivera eller inaktivera Cookies i din webbläsare. Som standard kommer din webbläsare acceptera cookies, men detta kan ändras när som helst. Ytterligare information kan erhållas genom Hjälpmenyn i din webbläsare. Observera att inaktivera cookies kan hindra dig från att använda de fullständiga utbud av tjänster som finns på webbplatsen.
10.5 Du kan ta bort cookies när som helst men du kan förlora information som gör att du kan komma åt webbplatsen snabbare.
10.6 Webbplatsen användning av tredje-part cookies beskrivs i Schema 2 för de syften som beskrivs däri. Dessa Cookies är inte en integrerad del av de tjänster som tillhandahålls av webbplatsen för dig och kan blockeras ifall du väljer detta via er webbläsarens sekretessinställningar eller via ditt svar på begäran om samtycke i sub-klausul 10.2.
10.7 Det rekommenderas att du ser till att din webbläsare är uppdaterad och att du konsulterar hjälp och vägledning av utvecklaren för webbläsaren om du är osäker på hur du justerar dina sekretessinställningar.

11. Ändringar i denna policy

HealthTrader förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter nödvändighet från tid till till annan, eller efter nödvändigthet att överensstämma med lagtexter. Alla ändringar kommer att publiceras omedelbart på webbplatsen och du anses ha accepterat villkoren i policyn från din första användning av webbplatsen efter att ändringarna genomförts.

12. Kontakt

Om du behöver ytterligare information om denna policy eller har frågor vänligen skicka dem till info@healthtrader.com, så kommer vi att försöka svara inom 2-5 arbetsdagar.


Schema 1: Cookies från första part

Namn på Cookie Syftet
HTC_AFF HealthTrader affiliate spårning, används för att bestämma affiliate ID.
HTC_REAF HealthTrader affiliate spårning, används för att bestämma Resursidentifieraren.
HT_VID HealthTrader affiliate spårning, används för att bestämma den besökare identifieraren.
HTC_TID HealthTrader affiliate spårning, används för att bestämma senaste klicka källa identifierare.
HTC_CID HealthTrader affiliate spårning, används för att bestämma sub kampanj identifierare.
HTC_GID HealthTrader affiliate spårning, används för att bestämma gruppidentifierare.

Schemalägga 1A: absolut nödvändiga Cookies

Namn på Cookie Syftet
PHPSESSID Används för väsentliga funktioner.

Schema 2: tredje-parts Cookies

Namn på Cookie Namnet på tillhandahållaren av Syftet
__ar_v4 Adroll AdRoll retargeting cookie. För mer information besök Adroll sekretess.
__lc.visitor_id Live Chat Spår användare på webbplatsen vilket möjliggör bättre stöd. För mer information besök den Live Chat sekretess.
_ga Google Används för att samla in information om hur besökarna interagerar med vår hemsida.