Vi bruger cookies til at give dig en bedre brugeroplevelse. Ved at bruge vores hjemmeside bekræfter du, at du accepterer vores cookies ifølge vores Cookie Policy.
Affiliate - betingelser og vilkår

Affiliate - betingelser og vilkår

Affiliateaftale - HealthTrader Ltd

Dette er en juridisk aftale mellem dig og HealthTrader Ltd – operatøren af platformen www.HealthTrader.com, registreringsnummer 08698590, med registreret kontor på 106 Lower Addiscombe Road, Croydon , Surrey, CR06AD, England. Ved at registrere dig hos HealthTrader Ltd’s affiliateprogram tilkendegiver du samtidig, at du har læst og forstået de i denne skrivelse beskrevne vilkår og betingelser, at du accepterer denne affiliateaftale og at du accepterer at være bundet af de nævnte vilkår og betingelser i aftalen.

Denne aftale, herunder det tilhørende Bilag A – Retningslinjer for e-mailmarketing og spampolitik (herefter : " Bilag A"), indeholder vilkår og betingelser, som er gældende i forbindelse med dit virke som affiliate hos HealthTrader Ltd. I denne skrivelse refererer "vi" eller "os" eller "vores" til HealthTrader Ltd, mens "du", "affiliate", " deltager" eller "din" henviser til en deltager eller dig.

For at lette overskueligheden er alle vores vilkår, betingelser og politikker oversat til dit sprog. Som et resultat af dette kan vi ikke garantere nøjagtigheden af den oversatte tekst og det er muligt, at der ikke vil blive taget højde for tekstens sammenhæng under oversættelsen. Der hvor der måtte være spørgsmål med hensyn til tekstens indhold, eller nogen form for uoverensstemmelse, vil det være den engelske tekst, der er gældende.

1. Definitioner og benævnelser

"Affiliateside" Websiden, som er tilmeldt hos HealthTrader, og som drives af affiliaten.
"Affiliate" betyder personen eller organisationen, der ansøger om at blive deltager i affiliate programmet for at promovere handelsservices og/eller produkter fra den handlende i overensstemmelse med vilkår og betingelser.
"Hverdag" Alle dage (bortset lørdag eller søndag).
"Tilbageførsel" betyder en tilbageførsel indledt af kortindehaveren og dennes bank. Mængden af den omstridte transaktion trækkes tilbage fra den handlendes bankkonto. Til denne aftale henviser udtrykket ”tilbageførsel” også til en tilbagebetaling opnået af kunden inden for 7 arbejdsdage (fra leveringsdato, hvis de produkter, eller i relation til køb af ydelser, for indgåelsen af kontrakt om levering af disse ydelser ) på grund af omstændigheder i forbindelse med fjernsalg.
"Startdato" Den dato, hvor affiliaten er blevet godkendt medlem af HealthTrader .
"Kommission" Provision udbetalt til affiliaten (jf. punkt 7) til de satser , der er anført på HealthTrader hjemmeside. Provisionen udbetales med udgangspunkt i transaktioner, der gennemføres som et direkte resultat af besøg på udbyderens webside via links.
"Fortrolige oplysninger" Fortrolige informationer, oplysninger og forhold, som står i relation til alle parter, som af den part er fremlagt den anden part i henhold til eller i forbindelse med denne aftale (enten mundtligt eller skriftligt eller gennem et andet medie. Dette gælder for alle informationer, oplysninger og forhold, uanset om der er givet udtryk for, om de er fortrolige eller ej.
"Force Majeure" Omstændigheder uden for kontrol, og som ikke skyldes fejl eller forsømmelser fra nogle af parterne, og som ingen af parterne er i stand til at forhindre eller yde modstand imod. Herunder gælder (uden undtagelse) enhver form for strejke, lockout eller anden form for kollektiv strejke, civile uroligheder, krig, fare, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv epidemier eller andre katastrofe, handling af Gud, oprør eller uroligheder, embargo, manglende adgang til råvarer, transportaflysninger og -forsinkelser samt krav eller regler fra enhver offentlig myndighed
"Copyright" En hver form for patenter, rettigheder til opfindelser, rettigheder til design, varemærker, handels-og forretningsmæssige navne og tilhørende goodwill, rettigheder til at sagsøge for videregivelse af materiale eller for illoyal konkurrence, ophavsret, moralske rettigheder og beslægtede rettigheder, rettigheder i databaser, topografirettigheder, rettigheder for domænenavne, rettigheder for oplysninger (herunder knowhow og forretningshemmeligheder) og alle andre lignende eller tilsvarende rettigheder (gældende fra nu af og i fremtiden) i alle dele af verden, i hvert enkelt gældende tilfælde, uanset om man er registreret eller ej. Dette inkluderer alle ansøgninger om og fornyelser af eller udvidelser af sådanne rettigheder for hele løbetiden.
"Hæftelse" Inkluderer handlinger, præmier, omkostninger, krav, skader, tab (herunder, uden begrænsning, direkte eller indirekte tab), krav, omkostninger, bøder, tab af fortjeneste, tab af omdømme, domme, bøder og sager og andre tab og/eller passiver.
"Rettigheder under licens" De brands, som tilbydes på HealthTraders webside, og som kan anvendes af affiliates i henhold til denne aftale.
"Udbyder" Den part, som indgår aftale med HealthTrader, og som ejer eller har ret til at bruge og/eller markedsføre udbyderens produkter.
"Udbyderens produkter" De produkter og ydelser, der udbydes af udbyder, og som er registreret på HealthTraders udbudsside. Denne side kan variere fra tid til anden.
"Udbyderens brand" :Navne, varemærker, logoer og/eller andre former for branding anvendt af HealthTrader i henhold til udbyderen fra tid til anden, herunder men ikke begrænset til navnet." HealthTrader "
"Udbyderens hjemmeside" Hjemmesider, der ejes og drives af udbyder, og som er registreret i HealthTraders affiliateprogram.
"Personlige data" Oplysninger om en levende individ, der kan identificeres ud fra data, eller oplysninger, og som kan komme, eller er kan tænkes at komme, i én af parternes besiddelse.
"Produkter og ydelser" Produkter og ydelser, der stilles til rådighed af HealthTrader, og som er oplistet på HealthTrader-siden. Udbuddet af produkter og ydelser kan variere alt efter aftale mellem parterne og fra tid til anden i henhold til vilkårene i denne aftale.
" Transaktion" Et salg af et produkt fra udbyders hjemmeside til en kunde. Salget opstår som følge af, at en kunde besøger udbyders hjemmeside via link fra affiliatesiden.
1.1

Affiliates skal holde fortrolig information fortroligt og, medmindre det er med tidligere skriftlig samtykke fra HealthTrade Ltd, skal de:

(a) ikke bruge eller udnytte fortrolig information på nogen måde, medmindre det er til formålet med denne aftale;
(b) ikke helt eller delvist offentliggøre eller gøre fortrolig information tilgængelig, til nogen tredjepart, medmindre det er udtrykkeligt tilladt af HealthTrader Ltd;
(c) ikke kopiere, reducere til skrift eller på anden måde notere den fortrolige information medmindre det er strengt nødvendigt til formålet (og sådanne kopier, reduceringer til skrift eller på andre måder noterede fortrolige informationer tilhører HealthTrader Ltd);
(d) ikke bruge, reproducere, transformere eller opbevare fortrolig information på eksternt tilgængelige computer eller eletroniske informationshentingssystemer eller overføre det på nogen måde overhovedet uden for deres normale driftssted.
(e) sikre at ethvert dokument eller optegnelse som indeholder fortrolig information skal opbevares på deres driftssted og skal ikke fjernes eller tillade at der bliver fjernet sådanne dokumenter eller optegnelser fra deres driftssted.
1.2 Fortrolig information inkluderer enhver information som relaterer sig til HealthTrader Ltd Merchants.
1.3 Affiliates skal ikke lave, eller give nogen person lov til at lave, en offentlig bekendtgørelse vedrørende denne aftale, dens formål eller dens fremtidige interesse i formålet og fortrolig information uden tidligere skriftlig samtykke fra HealthTrader Ltd. Ingen part skal bruge HealthTrader Ltd navnet eller nogen information som er erhvervet med dens handel med HealthTrader Ltd for reklame- eller markedsføringshensigter uden tidligere skriftlig samtykke fra HealthTrader Ltd.
1.4 Affiliates skal informere HealthTrader Ltd omgående skulle de blive kontakte af tredjepartsvirksomheder såsom medier i relation til denne aftale eller deres forhold til HealthTrader Ltd eller HealthTrader Ltd Merchants.

2. Tracking

HealthTrader Ltd vil tracke omfanget og mængden af salg genereret af dit websted og vil på den baggrund generere rapporter, som sammenfatter salgsaktivitet. Disse rapporter vil stå til rådighed for dig i virksomhedens back- end. Form, indhold og hyppighed af de generede rapporter kan variere fra tid til anden.

1 For at sikre nøjagtig tracking, rapportering og præcisering af gebyr skal du sikre, at links på dit websted er korrekt formateret.
2 Deltageren vil være eneansvarlig for at sikre, at alle links er formateret korrekt, hvilket er en nødvendig forudsætning for at tracke salg. Opgørelser af produkters salgsaktivitet vil blive leveret til deltageren i realtid gennem en speciel URL-adresse, hvilket inkluderer det tildelte affiliate-ID . Du kan uden forudgående godkendelse fra HealthTrader Ltd tilføje så mange links, du ønsker og til enhver tid fjerne disse links igen.
3 Alle links oprettet i henhold til denne aftale af en affiliate skal mærkes som rel="nofollow" . Undlader en affiliate at overholde denne anvisning kan det på baggrund af vores skøn medføre suspendering af deres affiliatekonto og/eller fjernelse fra affiliateprogrammet.

3. Kommissioner

Rate og/eller procentdel af affiliateprovisionen fastsættes af HealthTrader Ltd og vil bekendtgjort til affiliaten. Kun registrede og godkendte transaktion, som er påhæftet et affiliate-ID, som kan spores af HealthTrader Ltd, er berettiget til provision eller referral-kommission. Kan en transaktion ikke trackes af vores system, udbetales der ingen provision eller referral-kommission.

a For alle transaktioner, som sidst på måneden er markeret som ”Godkendt”, vil der blive udbetalt provision inden for senest 3 (tre) hverdagdage. Eventuelle udgifter forårsaget af affiliatens bank vil blive fratrukket affiliatens (modtager) konto.
b Baseret på eget skøn forbeholder HealthTrader Ltd sig retten til at modregne udgifter forbundet med returnerede bestillinger, tilbageførsler og bedrageriske ordrer fra affiliatekonto.

4. Kvalificerede produkter

Baseret på eget skøn forbeholder HealthTrader Ltd sig retten til til enhver tid at tilføje eller slette produkter afhængig af markedsforholdene.

5. Proxy-politik

HealthTrader Ltd politik gælder for alle transaktioner: Hver kunde, der køber et produkt gennem dette affiliateprogram, anses for at være kunde hos HealthTrader Ltd. Deltageren har ikke myndighed til at foretage eller acceptere nogen tilbud på vegne af HealthTrader Ltd. Alle HealthTrader Ltd’s politikker vedrørende kundeordrer, herunder produkttilgængelighed, priser og konfliktløsning, vil gælde for alle kunder. HealthTrader Ltd er ikke ansvarlig for eventuelle henvendelser fra affiliaten, der kan modsige Healtrader’s politikker eller love.

6. Priser og tilgængelighed

Produktpriser og -tilgængelighed kan variere. I tilfælde af prisforskelle vil den pris, som kunden skal betale, altid være den pris, der er anført på affiliatens hjemmeside. Vi kan ikke garantere et bestemt produkts pris eller tilgængelighed.

7. Ophavsret og varemærket materiale

Du alene er uden begrænsning ansvarlig for, at indholdet på dit websted (produktbeskrivelser, artikler, billeder (hvis relevant) osv.) overholder alle gældende copyright, varemærker og andre love. HealthTrader Ltd kan ikke stilles ansvarlig, hvis du i strid med loven bruger en anden parts copyrightbeskyttet eller varemærket materiale. Du accepterer således at frikende HealthTrader og dens udbydere fra ethvert brug deraf. Vi forbyder det kraftigste brugen af vores markedsføringsværktøjer (skabeloner og bannere) til markedsføring af vores konkurrenters produkter.

Alle materialer er beskyttet af verdensomspændende ophavsretlige love og traktatbestemmelser. Materialerne må på ingen måde kopieres, reproduceres, ændres, udgives, uploades, transmitteres eller distribueres uden forudgående skriftlig tilladelse. HealthTrader Ltd ikke yder ingen rettigheder i henhold til patenter, copyrights, varemærker eller handel af hemmelige oplysninger. Andre rettigheder kan tildeles dig af HealthTrader Ltd eller inkorporeres andetsteds som en del af affiliate-programmet.

"121doc", "meds4all", "VigRX", "VigrxPlus", "MAXMEDIX" ,"euroClinix", " HealthExpress", " Sundhed Express", "OnlineClinic", "LabsDirect", "Shytobuy", "WeightWorld" ,"ComfortClick" og "Hexpress" er varemærker tilhørende HealthTrader Ltd eller varemærker i licens til HealthTrader Ltd.

Enhver affiliate, som anvender Intellectual Property eller varemærker ejet eller licenseret til HealthTrader, eller som anvender falske lignende varemærker eller mærker, URL'er eller domænenavne til at fremme en hjemmeside uden tilladelse fra HealthTrader, risikerer at blive retsforfulgt for krænkende varemærkerettigheder og eller være fjernet fra programmet.

8. Site-hosting og domæne-registrering

Affiliates på HealthTrader Ltd skal selv oprette, finansiere og administrere deres egen hjemmeside-hosting og brug af servere og domæneregistrering og kun inkluderer deres egen hjemmeside(r) i deres e-mailkampagner (webstedsskabeloner er tilgængelige via HealthTrader Ltd back-office-portalen).

9. Omdirigering af traffik

Kunder, som tilsendes affiliatelink via e-mail, vil have mulighed for at vælge, om at fortsætte til affiliatehjemmesiden eller til at indgive en anmodning om at blive fjernet fra respektive maillister. HealthTrader Ltd videresender alle anmodninger om fjernelse til deltageren. Deltageren skal slette disse e-mailadresser fra alle lister, som bruges til at markedsføre HealthTrader Ltd-produkter. Dette skal ske inden 24 timer.

10. Retningslinjer for e-mailmarketing og spampolitik

Som deltager på HealthTrader Ltd affiliatenetværk du accepterer, at du fuldt ud forstår og accepterer at overholde retningslinjer for e-mailmarketing og retningslinjer for spam (som tidligere defineret), og som udspecificeret i Bilag A, der er en integreret del af denne affiliateaftale.

Manglende overholdelse af en eller flere af disse retningslinjer for e-mailmarketing og/eller spam som beskrevet heri og/eller i Bilag A er et uigenkaldelig brud på partneraftalen, og HealthTrader Ltd opsiger din konto med det samme uden forudgående varsel, og eventuelle provisioner knyttet til kontoen bortfalder.

A. Afmelding af mail og/eller nyhedsbrev - Knappen for ”Afmeld” skal være synlig og tilgængelig i alle former for salgsfremmende mails, du sender ud til dine e-maillister.

Anmodninger om at bliver afmeldt mail og/eller nyhedsbrev, foretaget af en modtager fra din e-mailliste eller HealthTrader Ltd, skal effektueres straks. Dette betyder, at afmelding og efterfølgende sletning af den respektive e-mailadresse fra alle lister skal udføres inden for 48 timer.

Enhver deltagende affiliate på HealthTrader Ltd accepterer ikke at anvende spam til at fremme HealthTrader Ltd-programmet, dets tilknyttede produkter og/eller tjenester. HealthTrader Ltd driver en nultolerancepolitik over for udsendelse af spam, herunder, men ikke begrænset til, uopfordrede kommercielle e-mails (UCE). Denne handling kan resultere i øjeblikkelig suspension eller opsigelse af affiliate-konto med en annullering af og eventuel bortfald af eventuelle ventende provisioner. Affiliaten vil også være i strid med partneraftalen HealthTrader Ltd og gøres genstand for søgsmål og blive holdt ansvarlig for eventuelle økonomiske tab, som HealthTrader Ltd ville lide.

11. Telefonmarketing

HealthTrader Ltd forbyder på strengeste vis brugen af markedsføring via telefonen til generering af salg. Vi vil ikke acceptere nogen salg foretaget gennem telefon, herunder direkte opkald til kunder, kunder, der ringer af sig selv for at foretage en bestilling, kunder, der er blevet henvist til vores sider via telefon eller anden form direkte kontakt med kunderne gennem telefoniske midler. Enhver deltager, der engagerer sig i en sådan praksis, vil blive betragtet som overtræder vilkårene i denne aftale, og eventuelle tilknyttede konti vil blive suspenderet og opsagt, hvilket resulterer i tab af alle optjente provisioner.

12. Ingen spyware-tolerance

HealthTrader Ltd eller dets forhandlere udøver ikke eller deltager ikke i ulovlige praksisser såsom spyware-, adware- eller parasitwareteknikker til at omdirigere trafikken til vores sider. Du accepterer ikke at udføre eller få en anden part til at deltage i en sådan praksis. Vi forbeholder os retten til at efterforske søsterselskaber og deres handlinger efter vores eget skøn i henhold til de nævnte aktiviteter. Datterselskaber, der er involveret i en sådan praksis, vil straks blive suspenderet fra vores affiliateplatform, og samtidig bortfalder optjent provision.

13. Ingen Waiver

Parterne er enige om , at ingen fejl af HealthTrader Ltd for at håndhæve opfyldelse af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser (eller eventuelle senere vilkår) skal udgøre et afkald på retten til efterfølgende at håndhæve denne bestemmelse eller nogen anden bestemmelse i disse vilkår og betingelser. Sådanne svigt skal ikke anses for at være et afkald på et foregående eller efterfølgende brud og må ikke udgøre et vedvarende afkald .

14. Ingen uddelegering af opgaver

Du må ikke overdrage alle eller dele af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser uden vores forudgående skriftlige accept. Denne accept må ikke blive tilbageholdt af urimelige grunde.

15. Varighed og opsigelse

Varigheden af denne aftale vil begynde, når vi accepterer din affiliate-ansøgning og slutter, når en af parterne opsiger . Hver part kan opsige denne aftale på ethvert tidspunkt, med eller uden grund , ved at give den anden part meddelelse om opsigelse . Meddelelse via e-mail til din mailadresse anses for tilstrækkeligt varsel til opsigelse af aftalen. Desuden kan HealthTrader opsige denne aftale, hvis affiliaten:

a overtræder vilkårene i denne aftale (og hvis ikke denne overtrædelse er udbredt seneste 7 dage efter meddelelsen herom).
b overtræder en eller flere af betingelserne i denne aftale.
c ophører eller truer med at ophøre sit virke ; og/eller
d

er erklæret eller bliver erklæret insolvent eller konkurs, har et erklæret moratorium i forbindelse med gæld, underlægges administration, betalingsstandsning, administrativ betalingsstandsning eller likvidation eller truer med at gøre nogen af disse ting, tager eller lider nogen lignende jurisdiktion eller lignende (herunder, uden begrænsning, oprettelsen af en ansøgning eller afsendelse af enhver meddelelse), som relaterer til disse omstændigheder, og som afstedkommes af vedkommende selv eller af enhver anden person.

Hvis denne aftale opsiges, fordi du har overtrådt betingelserne oplistet i netop denne aftale, vil enhver optjent og ubetalt provision bortfalde.

Vi forbeholder os ret til at tilbageholde din endelige betaling i 15 dage for at sikre os, at det korrekte beløb betales.

Ved ophør, uanset årsag, accepterer du at;

1 stoppe med at udbyde produkter og services på din hjemmeside
2 stoppe med at beskrive dig selv eller promovere dig selv i relatione til denne affiliateplatform;
3 stoppe med med at bruge licensrettigheder og reklame (hvis relevant)
4 fjerne alle reklamematerialer og alt materiale, der henviser til udbyderen, udbyderens hjemmeside, udbyderens brand, licensrettighederne og/eller udbyderens produkter fra affiliatehjemmeside; samt at
5 tilbagelevere, eller hvis udbyder foretrækker det, permanent slette eller ødelægge al materiel og immateriel reklamemateriale, poster eller lagringssystemer, dokumenter, materiale og/eller andre medier, herunder kildekoder, som indeholder eller vedrører, eller som omfatter information eller dele af, ejendomsrettigheder tilhørende udbyder, som er i affiliatens besiddelse eller kontrol.

16. Ændring af vilkår og betingelser

Vi kan ændre til enhver tid og efter eget skøn foretage ændringer i de oplistede vilkår og betingelser i denne aftale.

17. Forhold mellem parterne

Du og HealthTrader Ltd er i hver sit selvstændige virke, og intet i denne aftale vil skabe et partnerskab, joint venture, agentur, franchise, salgsrepræsentant eller ansættelsesforhold mellem parterne. Du vil ikke have nogen myndighed til at foretage eller acceptere nogen tilbud eller repræsentationer på vores vegne. Du vil ikke foretage nogen udsagn, hverken på din hjemmeside eller på anden måde, der med rimelighed modsiger noget i denne sektion.

18. Begrænsning af ansvar

Vi vil ikke være ansvarlige for indirekte, tilfældige, specielle eller følgende straffende skader, herunder uden begrænsning skader som følge af tab af brug, tab af forretning, tab af omsætning, tab af fortjeneste, eller tab af data , der opstår i forbindelse med denne aftale eller HealthTrader Ltd’s udførelse af tjenesteydelser eller af andre forpligtelser i forbindelse med aftalen , selv om vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Endvidere vil vores samlede ansvar i forbindelse denne aftale ikke overstige de samlede betalte provisioner, eller provisioner til betaling i fremtiden, til dig i henhold til denne aftale. Ovenstående begrænsning af ansvar gælder uanset årsagen til handling, som kan have forårsaget sådanne skader.

Du accepterer at frikende og friholde HealthTrader og dens udbydere mod alle krav som følge af markedsføring eller indhold, der vises på hjemmesider anmeldt til HealthTrader, på hvilke hjemmesider du fremmer HealthTrader Ltd’s udbydere.

19. Forbehold

Vi giver ingen garantier eller erklæringer med hensyn til produkter eller andre genstande , der sælges gennem HealthTrader Ltd eller dets udbydere (herunder, uden begrænsning , garantier for egnethed til et bestemt formål, salgbarhed , ikke-krænkelse, eller enhver stiltiende garantier, der udspringer af et kursus af ydeevne, handel eller branche) . Derudover giver vi ingen garantier for, at driften på vores hjemmesider vil være konstant eller fejlfri , og vi vil ikke være ansvarlig for følgerne af eventuelle afbrydelser eller fejl.

20. Repræsentationer og garantier

Du erklærer hermed og garanterer os, at denne aftale er blevet behørigt og gyldigt eksekveret og derfor udgør dine lovlige, gyldige og bindende forpligtelser, håndhæves over dig i overensstemmelse med dens betingelser; og at eksekveringen, levering og udførelse af dig i denne aftale er inden for din juridiske kapacitet og magt; er blevet behørigt bemyndiget af alle nødvendige handlinger fra din side; kræver godkendelse eller samtykke af andre personer; og hverken krænker eller udgør en misligholdelse under (i) tilvejebringelse af enhver lov, regel, regulering, orden, dom eller et dekret, som du er omfattet af, eller som er bindende for dig, eller (ii) vilkårene i enhver anden aftale , dokument eller instrument , der gælder for dig, eller er bindende for dig.

Du accepterer selvstændigt at tage ethvert nødvendigt skridt for at være og forblive i fuld overensstemmelse med alle regler i EU og i de lande i Den Europæiske Frihandelsaftale og eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der vedrører salg og markedsføring af receptpligtig medicin. Du accepterer endvidere, at alle nødvendige myndigheder, samtykker og godkendelser er opnået, hvis sådanne myndigheder, samtykker og godkendelser i den jurisdiktion er påkrævet, hvor du er bosat eller i nogen jurisdiktion, hvor du markedsfører din hjemmeside.

Du accepterer og garanterer, at du vil overholde alle love vedrørende salg og markedsføring af medicin online, og du accepterer endvidere, at salget af eller markedsføring af medicin online i visse jurisdiktioner kan være forbudt. Ved at markedsføre ind eller udbud til salg i sådanne jurisdiktioner sikrer du HealthTrader Ltd og dets udbydere, alle deres websteder og associerede selskaber, direktører og partnere mod enhver form for retssager, krav, driftstab skader eller påtagnede forpligtelser som en følge heraf .

Du accepterer, at betaling og ansvar i forbindelse med skat og eventuelle tilknyttede omkostninger alene påhviler dig eller din repræsentant. Du accepterer at holde HealthTrader Ltd fri fra sådanne krav, der opstår som følge af betalinger modtaget af dig fra HealthTrader Ltd i henhold til programmet, og eventuelle vilkår og betingelser som er aftalt mellem parterne .

21. Erstatning

Uden at det berører rettigheder eller andre retsmidler, HealthTrader måtte have, accepterer du hermed at erstatte, forsvare og holde HealthTrader Ltd, firmaets aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, affilierede selskaber, efterfølgere og erhververe fra og imod ethvert og alle fordringer, krav, tab, forpligtelser, skader eller udgifter (herunder advokatsalær og omkostninger) af enhver art overhovedet, som er afholdt eller lidt af os (samlet "tab"), for så vidt som disse tab (eller handlinger i forbindelse hermed) udspringer af, er relateret til, eller er baseret på (i) ethvert krav eller enhver truet påstand om, at vores brug af varemærker krænker rettigheder tilhørende en tredjepart; (ii) krænkelse af nogen repræsentation eller garanti fra dig heri; (iii) ethvert krav relateret til dit websted, (iv) ethvert uautoriseret brug og/eller overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, enhver overtrædelse af denne aftale, (v) enhver af affiliaten skadevoldende handling og/eller undladelse og/eller misligholdelse af lovbestemt pligt; (vi) uautoriserede salgsfremmende aktiviteter og alle afiiliatens aktiviteter; ( vii) ethvert brug af links og/eller andre end i overensstemmelse med brugerpolitik licenserede rettigheder; (VIII) og enhver gengivelse, som ikke er i overensstemmelse med produktinformationen givet til affiliaten i affiliate-ressource-området .

22. Force Majeure

Ingen af parterne i denne aftale skal være ansvarlig for eventuelle fejl eller forsinkelser i udførelsen af deres forpligtelser, hvor sådanne fejl eller forsinkelser skyldes enhver årsag, som ligger uden for rimelig kontrol af denne part. Sådanne årsager omfatter, men er ikke begrænset til, strømsvigt, svigt af internetforbindelse grundet internetudbyderen, strejke, uroligheder, brand, oversvømmelse, storme , jordskælv, terrorhandlinger, krigshandlinger, statslig indgriben eller enhver anden begivenhed, som ligger uden for kontrol af den pågældende part.

23. Afbrydelse

I tilfælde af at en eller flere af bestemmelserne i denne aftale skønnes at være ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke vil kunne håndhæves, udskilles den eller de pågældende bestemmelse(r) fra resten af denne aftale. Den resterende del af denne aftale er gyldige og kan håndhæves.

24. Beskyttelse af data

HealthTrader behandler alle modtagne oplysninger i overensstemmelse med Data Protection Act 1998.

25. General Data Protection Regulation (GDPR)

HealthTrader bearbejder al modtagen information i forhold til GDPR, og efter denne Privatlivspolitik.

26. Gældende lov

Disse vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i England og Wales, og parterne hertil indsender til ikke-eksklusiv jurisdiktion af de engelske og walisiske domstole.


Affiliate-aftale - Bilag A

HealthTrader Ltd’s retningslinjer for e-mailmarketing og spampolitik

Denne aftale, med titlen Bilag A, udgør en integreret del af HealthTrader Ltd’s affiliateaftale og godkendelse og accept af partneraftalen betyder, at du som partner hermed forstår og accepterer de vilkår, der er fastsat i Bilag A. Enhver overtrædelse af de vilkår heri udgør et eksplicit brud på partneraftalen og vil betyde en øjeblikkelig lukning af din konto og/eller tab af pengebeløb eller provisioner, der er forbundet med din konto.

1. Brug af maillister:

1 Det er alene affiliatens ansvar kun at anvende autentiske og lovligt genererede maillister fra velrenommerede udbydere med henblik på at fremme HealthTrader Ltd’s produkter.
2 Affiliaten accepterer og forstår, at han eller hun skal investere tid og nødvendige ressourcer til at tjekke op på sådanne velrenommerede udbydere af maillister. Affiliaten er den eneste part, som er ansvarlig for ethvert misbrug og/eller klager fra enhver modtager på en sådanne mailliste. Dette er uanset årsagen til klage/misbrug.

2. Afmeldelse af mail:

1 Muligheden for afmeldelse af en e-mail skal være tilgængelig og synlig i enhver e-mail, affiliate sender ud til maillister .
2 afmelding af anmodninger, uanset om disse er foretaget af en af affiliate, en modtager eller HealthTrader Ltd, skal udføres straks og de pågældende e-mailadresse skal fjernes/slettes fra alle lister inden for 48 timer.
3 Manglende overholdelse af anmodninger om afmelding inden for 48 timer kan forårsage en midlertidig eller varig suspension af affiliatekontoen, og eventuelle tilknyttede beløb eller kommissioner til den nævnte konto forbliver HealthTrader Ltd’s ejendom.

3. Spampolitik

1 I denne aftale defineres spam som e-mails, fax eller opkald, enten til enkeltpersoner eller grupper, hvis indhold er i strid med alle gældende anti-spamlove og regler for et land, stat, amt og by, hvor den tilsigtede modtager er bosat. Affiliaten er forpligtet til at undersøge og overholde alle love om uanmodet kommerciel e-mailing. Ifølge amerikansk lov er det ulovligt "at bruge enhver telefon, telefax , computer eller anden enhed til at sende en uopfordret reklame. Elektronisk postreklame: enhver e -mail, hvis hovedformål er at fremme direkte eller indirekte salg eller anden distribution af varer eller tjenesteydelser til modtageren" (CAN - SPAM-loven af 2003).
2

Enhver deltagende affilieret på HealthTrader Ltd accepterer ikke at bruge spam til fremme af HealthTrader Ltd-programmet , dets tilhørende produkter og/eller tjenesteydelser. HealthTrader Ltd fører en nultolerancepolitik over for afsendelse af spam, herunder, men ikke begrænset til, uopfordrede kommercielle e-mail (UCE). Denne handling kan resultere i øjeblikkelig suspension eller opsigelse af affiliate-konto med en annullering af og eventuelt bortfald af eventuelle ventende provisioner. Affiliaten vil også være i strid med partneraftalen HealthTrader LTD og gøres til genstand for søgsmål og blive holdt ansvarlig for eventuelle økonomiske tab, som HealthTrader Ltd har lidt.

Den eneste undtagelse til § 3.2. er: E-mails til passende opt-in-maillister, hvor kilden udfører mailing på affiliatens vegne, og du ikke bruger en HealthTrader Ltd-billede-gateway-URL. Dog forventes det af affiliaten, at vedkommende bruger ekstrem forsigtighed ved valg af opt-inmaillisteselskab. Gør brug af kilder, men de mest velrenommerede kilder, kan generere spamklager over søsterselskaber, hvilket resulterer i suspension eller opsigelse.

3 Som et datterselskab af HealthTrader Ltd er det dit ansvar at sikre, at det indhold du sender til postlister, ikke bliver sendt i forbindelse med eventuelle ulovlige handlinger (såsom phishing) eller vildledende modtagere til kilden til materialet (såsom spoofing )
4 DET ER VIGTIGT AT BEMÆRKE, da det vedrører en affiliates anvendelse af opt-inmaillister, som beskrevet ovenfor, at en affiliate forstår og anerkender, at det er ulovligt at forfalske overskrifter på e-mails, og det er ulovligt at undlade at medtage et gyldigt funktionel afmeldingslink sammen med en gyldig postadresse i enhver e-mail sendt ud. Enhver affiliate, som afløseres i at anvende falske overskrifter eller ikke medtager et gyldigt funktionel afmeldingslink vil øjeblikkeligt og permanent blive opsagt fra HealthTrader Ltd. Endvidere kan denne handling resultere i øjeblikkelig suspension eller opsigelse af affiliatekontoen med en følgelig annullering af og eventuel bortfald af eventuelle ventende provisioner. Affiliaten vil også være i strid med partneraftalen HealthTrader Ltd og gøres genstand for søgsmål og blive holdt ansvarlig for eventuelle økonomiske tab, som HealthTrader Ltd lider.